Dette dokumentet vil gi deg en oversikt over de viktigste punktene i OHSAS 18001: standarden for sikkert arbeidsmiljø.

OHSAS 18001 Veiledningdokument